Üdvözöljük községünk oldalán

Daraboshegy egy Vas megyei kisközség, a Rába völgyének déli peremén elterülő, kis patakokkal szabdalt Vasi Hegyháton. Szomszédos települései Nádasd, Halogy, Felsőmarác és Szőce, valamint a Rába északi bal partján Körmend városa. Lakossága az Árpád-kortól magyar, jelenleg 99 fő. Nevének előtagja a Nádasdy famíliából a 14. században kiágazó Darabos családra utal, akik a középkorban birtokolták a falut. A család legjelesebb tagja Nádasdi Darabos György, aki 1449-től 20 éven át a szentgotthárdi cisztercita monostor jelentős tevékenységű apátja volt.

Daraboshegy az Árpád-kortól napjainkig a Szent István korában alapított Nádasdi Plébánia tíz falujának egyike. Polgári közigazgatásban önállóságot 1870-ben kapott. Ekkor készült a község pecsétnyomója, a Vas megye címerében látható bástyát ábrázolja.bastya_kicsi

Daraboshegy címerében, amely 1992-ben készült, ugyanez a bástya látható ezüstszínnel, kék alapon, doborpajzson. E kisközség lakói szorgalmas munkájukkal föld- és erdőművelésből és állattartásból éltek évszázadokon át. 1870-ben saját községbírót választhattak és temetőt nyitottak a falu Kishalogynak nevezett részén.
Születési (keresztelési), házasságkötési és halotti anyakönyvezésük 1732-től a Nádasdi Római Katolikus Plébániahivatalban van folyamatosan, 1895. október 1-től polgári anyakönyvvezetésük a Nádasdi Körjegyzőségen történik.

A község közepén, középkori falurészen áll az Y ágú tölgyfából készült, fazsindelyes harangláb. Törzsén az 1866. vésett évszám olvasható. A műemlék harangláb egy 50 kg-os harangot tart, amelyet felirata szerint Martin Felt mester öntött, Grácban 1749-ben. A kis harang 1982-ben megrepedt. 1987-ben hasonló méretű új harangot öntett a Római Katolikus Egyházközség Gombos Lajos őrbottyáni mesterrel, amelyet dr. Konkoly István megyéspüskök szentelt fel augusztus 20-án, Szent István király tiszteletére. Ekkor kapott Daraboshegy saját búcsút is Szent István királyünnepére, augusztus 20-ra.
1994-ben a Községi Önkormányzat Varga Jenő első polgármester vezetésével és a Római Katolikus Egyházközség Takács László plébános vezetésével megépítette templomát a falu közepén, az “iskola” mellett. A Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök által tervezett istenházát dr. Márfi Gyula veszprémi érsek szentelte fel augusztus 20-án Isten imádására, Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya és Szent István király védőszentek tiszteletére.

daraboshegy

A kis modern templom, az iskola szomszédságában, a falusi építészeti stílus hagyományait viselve illeszkedik környezetébe. Vörösfenyő faoszlopokon álló “huszártornyában”lakik az új Szent István harang. Szentmise minden hónap negyedik vasárnapján, Szent István király ünnepén, szent István első vértanú napján és egyéb alkalmakkor van.

A Polgármesteri Hivatal, az orvosi rendelő és a községi könyvtár az egykori iskola épületében található. Daraboshegy polgármestere Horváth Zsoltné, alpolgármestere Németh Gyula, önkormányzati képviselő Horváth Péter. Különösen értékes ékessége még a falunak a központi kis parkban álló II. Rákóczi Ferenc emlékmű, Ledersberger-Lehoczky Elisabeth szobrászművész alkotása, aki a falu díszpolgára. A művésznő alkotásaiból állandó, szabadtéri kiállítás látható a Rákóczi-park szomszédságában, a Csicsó-dombon. Az 1848-as szabadságharc emlékét pedig táblás fa őrzi.

Az utolsó útra indulókat az új ravatalozóból búcsúztatják és kísérik csendes pihenőre a temetői anyaföldbe. A temető közepén áll 1901. óta a Mindenki Keresztje. Kőkereszt a Megváltó és Fájdalmas Anyja szobrával. Talapzatán van Daraboshegy II. világháborús hősi halottainak és polgári áldozatainak emléktáblája. Szép kőkereszt van még a faharangláb szomszédságában. A régi helyén újjá faragott fakeresztről tekint a Megváltó a mezei munkájukra menőkre a Keresztfai út és a Miseút kereszteződésénél. Lebics keresztnek is mondják a keresztfát állító családról.

Daraboshegy őrzi hagyományait és újakkal is örvendezteti lakóit és vendégeit. Ez utóbbiak közé tartozik a Szent István napi búcsú, a faluból elszármazottak hazahívása és ünneplése, II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem ünneplése, közös megemlékezés a halottakról és hősi halottakról, ádvent kezdete misével, koszorún gyertyagyújtással, Betlehemmel.

Van még a faluban Vegyesbolt, Italbolt és egy fafeldolgozó üzem.